Mevzuat

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları esasen  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarafından belirlenmiştir.

Belediye faaliyetlerini düzenleyen bu ana kanunların yanı sıra, büyükşehir belediyesi faaliyetlerinin gerçekleştiği alanların düzenlenmesine yönelik olarak çıkarılmış çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ bulunmaktadır. 

Söz konusu mevzuata, türüne veya faaliyetlerini öğrenmek istediğiniz birime göre bu bölümde sorgulamak suretiyle ulaşabilirsiniz.NO TARİH AÇIKLAMA İndir
1277 25.10.2016 Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı ve Kıyı Tesisleri Yönetmeliği
1269 25.10.2016 Disiplin Amirleri Yönetmeliği
835 17.09.2015 Dolmuş Taksi Yönetmeliği
362 16.03.2017 Elektronik Haberleşme Kullanım Hakları ve Ücretleri Hakkında Yönetmelik
1587 20.12.2016 Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliği
239 15.10.2014 Hasta Nakil Hizmetleri Yönetmeliği
915 13.10.2015 Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
447 25.05.2015 Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
789 17.09.2015 Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
189 16.03.2015 Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Yönetmeliği
915 13.10.2015 Kesimhane Çalışma Yönetmeliği
970 28.07.2016 Otobüs Terminal ve Liman İşletmesi Yönetmeliği
155 26.01.2017 Personel Performans Değerlendirme Yönetmeliği
1193 29.09.2016 Servis Araçları Yönetmeliği
143 16.09.2014 Sosyal Destek Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
66 13.06.2014 Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği
386 17.03.2016 Ticari Taksilere Uygulanacak Yönetmelik
781 29.06.2017 Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği
1180 14.12.2015 Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği
971 28.07.2016 Toplu Taşıma Yönetmeliği
606 14.07.2015 Toptancı Hali Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
985 22.08.2017 Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
303 20.03.2018 İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği
06.09.2017 İç Denetim Yönergesi