Mevzuat

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları esasen  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarafından belirlenmiştir.

Belediye faaliyetlerini düzenleyen bu ana kanunların yanı sıra, büyükşehir belediyesi faaliyetlerinin gerçekleştiği alanların düzenlenmesine yönelik olarak çıkarılmış çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ bulunmaktadır. 

Söz konusu mevzuata, türüne veya faaliyetlerini öğrenmek istediğiniz birime göre bu bölümde sorgulamak suretiyle ulaşabilirsiniz.NO TARİH AÇIKLAMA İndir
0001 01.01.2014 Su Havzaları Yıkım Yönetmeliği
0002 01.01.2014 Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
0001 01.01.2014 İmar Yönetmeliği
0350 03.10.2005 Belediyeye Ait Taşınmaz Mallar Hakkında Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği
0193 05.09.2007 Tahsil Yardım Yönetmeliği
0143 01.11.2001 Seyahat Kartı Yönetmeliği
0108 01.07.2011 Otobüs Terminal Yönetmeliği - Değişiklik 2
0196 20.02.2002 Otobüs Terminal Yönetmeliği
0001 01.01.2014 Mezbahalar - Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
0101 02.05.2012 Mezarlıklar Yönetmeliği
0152 05.07.2012 Kadın Konukevi Hizmet Yönetmeliği
0180 06.02.2004 İçme Suyu Arıtma Tesisi Yönetmeliği
0091 05.10.2004 İlan ve Reklam Yönetmeliği
0001 01.01.2014 Hobi Bahçeleri Kullanma ve Uygulama Yönetmeliği
0265 03.05.2005 Haller Yönetmeliği
0007 04.01.2012 Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
0110 01.07.2011 Disiplin Amirleri Yönetmeliği
0068 03.07.2003 Konservatuar Yönetmeliği
0196 20.02.2002 Otobüs Terminal Yönetmeliği - Değişiklik 1
5216 10.07.2004 Büyükşehir Belediye Kanunu
5216 29.05.2015 Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
339 24.11.2014 C5 - Tarife
5216 21.10.2006 Yangın Yeterlilik (İtfaiye Raporu) Belgesi İçin Gerekli Evraklar
26735 19.11.2007 Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik
606 14.07.2015 Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik
17.08.2015 Servis Araçları Yönergesi
296 21.07.2015 Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
435 14.09.2015 Hayvan Pazarı Çalışma Yönetmeliği
0001 08.01.2015 AYKOME - UKOME Yönetmelik
000 15.09.2015 BALKART Yönetmeliği
000 29.09.2015 Mezbaha Yönetmeliği
000 01.06.2015 Toptancı Halleri Yönetmeliği
0000 08.07.2015 Yangın Yeterlilik Belgesi Dilekçe Örneği
000 04.09.2015 İlan Reklam ve Tanıtım Aktiviteleri Yönetmeliği
000 14.12.2015 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
000 01.02.2016 Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği
078 14.01.2016 Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
77 14.01.2016 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
386 17.03.2016 Ticari Taksilere Uygulanacak Yönetmelik
000 09.08.2016 Toplu Taşıma Yönetmeliği
1195 29.09.2016 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1090 23.08.2016 Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
08.12.2016 Servis Araçları Yönetmeliği