16/12/2014 Tarihinde Kesinleşen Meclis Kararlarına İlişkin Karar Özetleri Duyurusu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 11/12/2014 tarihinde saat 14:00'da, BBB Mecli Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2014 yılı Aralık ayı Olağan Toplantısı 1. Bileşiminde alınan ve 16/12/2014 tarihinde kesinleşen Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.