65 Yaş Üstü ve Engelli Vatandaşlar İçin Duyuru

ulasim
Çeşitli basın yayın organlarında, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın ücretsiz seyahatleri ile ilgili aslısız haberler çıkmaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi , 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ücretsiz veya indirimli seyahat kart yönetmeliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğini uygulamaktadır.12.02.2015tarihli 173 sayılı meclis kararı ile uygulamaya başlanan Toplu Taşıma Yönetmeliğinin 18. Maddesinde Ücretsiz Taşıma; ‘’Milli Savunma Bakanlığı adına Emekli Sandığı’ndan kimlik kartı verilen gaziler, İstiklal Madalyası Sahipleri, Şehit dul ve yetimleri, belediye zabıta memurları, kanunlarla veya Bakanlar Kurulu Kararıyla ücretsiz taşınması hüküm altına alınanlar ile altı yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz taşınırlar.’’ İfadesiyle tanımlanmıştır.
İlgili yönetmelikler kapsamında Ücretsiz Taşıma hakkı sahibi yolcularımız Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından verilen seyahat kartları, 65 yaş üstü için kimlikleri şoföre göstermek kaydı ile ücretsiz seyahat edebilirler.
Bunun dışında, 
65 yaş üstü ve ücretsiz taşıma hakkı bulunan vatandaşların; kullanımı kolay olması, şoförlerle diyaloğa girmek istenmemesi amacı ile ücretsiz Akıllı Balkart talebinde bulunmaları, ücretsiz taşımalarda yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçilmesi, yasalaşan ve yönetmeliği beklenen devlet desteği kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanma istatistiklerinin yapılabilmesi için vatandaşlarımıza Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 4. Madde 3. Fıkrada belirtilen ‘’Kişiler, birinci fıkrada belirtilen belgeleri ibraz etmek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlandırılır. Toplu Taşıma hizmetini sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili kolaylaştırıcı tedbirler alır.’’ İfadesi de dikkate alınarak bir kereye mahsus 7,5 TL karşılığında kişiselleştirilmiş ücretsiz akıllı balkart verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelik için alt yapı çalışması da hazırlanmaktadır.
Ayrıca işletmeciler ile imzalanan protokol ve sözleşmelerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğine uyma zorunluluğu da yer almaktadır.
Sistemimize bağlı çalışan tüm işletmecilere, en son 14.08.2015 tarihinde ücretsiz taşıma hakkına sahip yolcularımızın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan seyahat kartları, kimlik veya ücretsiz akıllı balkart ile biniş yapabilmeleri konusunda uyarılarımız yapılmış olup denetimlerimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 

İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.