Ağustos Ayı Kesinleşen Karar Özeti İlan Duyurusu

ulasim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.08.2015 ve 18.08.2015 tarihlerinde saat 15.00’da, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13.maddesi gereğince yapılan 2015 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı 1. ve 2. Birleşimlerinde alınan ve 24.08.2015 tarihinde kesinleşen Meclis Kararlarına ilişkin karar özetleri; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

Ahmet Edip UĞUR
Büyükşehir Belediye Başkanı


İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.