Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi 218 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile 3569 ve 3765 parsellerin bir kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı+Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.10.2018 ve 07.11.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 9.10.2018 10:27:50