Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi 4098 Ada 9 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

İlimiz Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi 4098 ada 9 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2018 tarihli ve 779 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 08.08.2018 ve 06.09.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 8.8.2018 09:00:46