Altıeylül İlçesi Karakaya Mahallesi 44 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Altıeylül İlçesi Karakaya Mahallesi 44 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-25167) teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-25168) teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 274 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 274 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2017 - 24.04.2017 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.