Altıeylül İlçesi Kılcılar Mahallesi 101 Ada 60 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP

Altıeylül İlçesi Kılcılar Mahallesi 101 ada 60 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 339 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-25376) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 04.04.2017 ve 03.05.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.