Altıeylül İlçesi Paşaköy Mahallesi 135 Ada Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Altıeylül İlçesi Paşaköy Mahallesi 135 Ada Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2018 tarihli ve 537 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 07.06.2018 ve 06.07.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 7.6.2018 10:02:35