Altıeylül ve Karesi İlçeleri (Kent Merkezi) 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi (Merkez) sınırları içerisinde 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ve Karesi İlçesi (Merkez) sınırları içerisinde kalan 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planlarının, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 306 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan Altıeylül İlçesi (Merkez) sınırları içerisinde 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı (NİP-23684,1) ve Karesi İlçesi (Merkez) sınırları içerisinde kalan 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Teklifi (NİP-23685,1) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 08.03.2017 ve 06.04.2017 tarihleri arasında bir ay süre (30 gün) ile duyurulacak olup, olası itirazlar Beyaz Masa Servisi aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına (ad, soyad, adres bilgileri, kimlik fotokopisi ve güncel tapu kayıt belgesi ve krokinin yer aldığı dilekçe ile) yapılabilecektir.