Altıeylül ve Karesi İlçeleri, Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Altıeylül ve Karesi ilçeleri, muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2019 tarihli ve 196 sayılı Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklrinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.03.2019 ve 10.04.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.3.2019 10:41:28