Altın Kalp Münâcât ve Na‘t Yazma Yarışması

ulasim

Büyük Türk-İslâm mutasavvıf, mütefekkir ve şâiri Hz. Mevlâna’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (07-17 Aralık) kapsamında; onun Cenâb-ı Hakk’a kul ve Kur’ân-ı Kerîm’in yolunda oluşuna, Hz. Peygambere duyduğu muhabbet ve bağlılığa vurgu yapmak üzere ulusal seviyede bir “Münâcât ve Na‘t Yazma Yarışması” tertip edilmiştir.

Başvurular 30 Kasım 2015 tarihine kadar kabul edilecektir.4

http://konyakultur.gov.tr/data/upload/rte/SARTNAME.docx