Anız Yakma Uyarısı

Hububat hasat edildikten sonra, tarlada geriye kalan köklü sap veya sürülmemiş tarlaya anız denilmektedir. İnsanoğlu her çabayı, kendi yararına olduğu veya olacağına inandığı için göstermektedir. Anızı ve hububat saplarını bu düşünce ile yakmaktadır. Anızların yakılması denilince ilk düşünülen konu. toprağın organik madde kaynağının yok edilmesidir. Organik madde; toprağın oluşumundan erozyona karşı direncine, toprağın fiziksel özelliğinden biyolojik aktivitesine, kimyasal özelliğine ve yerime kadar pek çok yönden etki eder.

Ülkemiz topraklarının % 48'nin sahip olduğu organik madde ortalaması % 1-2 arasında, bölgemiz topraklarının % 43 ' nün organik madde ortalaması da %1-2 arasındadır. Oysa ki ideal toprak %5 organik madde içerir. Hububat anızları toprağın en önemli organik madde kaynağıdır. Anızlar toprağa karıştırılarak, toprağın organik maddesi artırılır. Organik maddece zengin toprağın su tutma kapasitesi artar, erozyona ve kurağa dirençli toprak oluşturulur. Yapılan araştırmalar anızların kolay toprak işlemenin sağlanmasına rağmen toprağın organik madde içeriği ve verim üzerine olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Anız yangınlarının neden olduğu başlıca olumsuz etkiler şunlardır:

1- Yangın sonucu çıkan dumanlar havayı kirlendirmekte, küresel ısınmayı artırmaktadır.
2- Karayollannda ulaşım güvenliğini tehlikeye sokar, trafik kazalarına neden olur.
3- Anız yangınlan, orman alanlarına sıçrayarak büyük zararlar verebilir.
4- Anız yangınları sıçradığı doğal mera ve ormanlık arazilerin yüzeyindeki bitki tohumları ve köklerini yakarak büyük kayıplara neden olur.
5- Anız yangınları etkili olduğu arazilerde birçok faydalı fare yiyen yılan, atmaca gibi canlılara, uğur böceği gibi birçok faydalı böceğin zarar görmesine neden olur.
6- Kontrolden çıkan anız yangınları, köy, kasaba ve şehirlerdeki yerleşim yerlerini olumsuz etkiler.
7- Tarımsal araziler içerisinde bulunan enerji iletişim ve haberleşme hatlarını taşıyan direklerin yanarak zarar görmesine neden olur.
8- Anız yangınları sonucu tarım topraklarında bulunan bitki gelişmesinde besin maddelerini ve suyu tutma görevi yapan organik madde miktarını azaltır.
9- Anız yangınları toprak yüzeyinde yüksel yakıcı sıcaklık oluşturarak toprağın içerisinde mikrobiyolojik canlıların azalmasına ve doğal dengenin bozulmasına neden olur.
10- Çıkan anız yangınları, tarla yfizeyini bitki örtüsüz çıplak bırakarak su ve rüzgar erozyonuna hassas hale getirir.
11- Anız yangınları ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulur, verimliliği önemli oranda azalır.
12- Anız yangınları konusunda yapılan araştırmalar, en fazla toprak kayıplarının anız yakılan tarlalarda olduğunu göstermiştir.

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesine dayanılarak 2016 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 28 Aralık 2015 tarih ve 29576 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/1 No'lu Tebliğ ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde "Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (e) kendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 40,87 TL idari para cezası verilir" hükmü ile "Anız yakma filmin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır" açıklaması yer almaktadır.


İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.