Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi 714 Ada 6 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi 714 ada 6 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP-7649,3) teklifinin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 285 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 285 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin (NİP-7649,3), 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2017 - 24.04.2017 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.