Ayvalık İlçesi Murateli Mahallesi 115 Ada 89 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

İlimiz Ayvalık İlçesi Murateli Mahallesi 115 Ada 89 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2017 tarihli ve 1296 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 19.12.2017 ve 18.01.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.