Ayvalık İlçesi Sakarya Mahallesi 1227 Ada 3 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Ayvalık ilçesi Sakarya Mahallesi 1227 ada 3 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 14.02.2019 ve 15.03.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 14.2.2019 12:23:27