Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi'nde 18. Madde Uygulaması

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi 8066 ada 1, 2 ve 6 nolu parsellerdeki imar adasında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesi uyarınca İmar Uygulaması gerektiğinden Büyükşehir Belediyemiz Encümenince 18.04.2018 tarih ve 368 sayı ile 18. Madde uygulama kararı alınmış ekli dosyaya göre düzenleme yapılmıştır.

Belediyemiz Encümenince 18.04.2018 tarih ve 368 sayı ile 18.Madde uygulama kararı alınan 8066 ada 1, 2 ve 6 parsellere ait Parselasyon Planı ve İmar Planı 09.05.2018- 08.06.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İlişikte sunulan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama dosyası, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz internet sayfasında 09.05.2018 - 08.06.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile (30 gün) duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na yapılabilecektir.


Tarih : 9.5.2018 08:31:34