Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi İlave Alana Ait 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi İlave Alana Ait 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2017 tarihli ve 1295 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 19.12.2017 ve 18.01.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.