Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) den Balıkesir`deki Kullanma Sularındaki Arsenik Durumuyla İlgili Açıklama

ulasim

Balıkesir İlimiz sınırları içerisinde Halk Sağlığı Müdürlüklerince ve Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliklerince yapılan, rutin denetim-izleme ve kontrol analiz raporları esas alınarak BASKİ Genel Müdürlüğümüz Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığımızca kurumumuzun kurulduğu günden itibaren mevcut içmesularımızın kalite kontrolu nedeniyle yapılan envanter çalışması neticesinde, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” de öngörülen değerlerin üzerinde çıkan uygunsuz parametreler, İlimizin ilçe ve mahallerini kapsayan şekilde makro ölçekte büyük bir hassasiyetle değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirme sonucu, uzun yıllardır kullanılmakta olan fakat bu türden bir envanter çalışması yapılmamış olan içmesularında; Arsenik kirliliğinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Arseniğin yoğun olarak görüldüğü bölgeler; genellikle maden sahalarının ve termal kaplıcalarının yaygın olduğu, içmesuyu kaynaklarının volkanik kayaçların ve sülfürlü cevher yataklarının çevresinde bulunduğu bölgelerdir.
Dünya Sağlık Örgütü 1993 yılında yapmış olduğu düzenleme ile izin verilen azami arsenik miktarını 50 µg/l`den 10 µg/lt`ye indirmiş olup, dünya ülkelerinde peyderpey yeni kriterler uygulanmaya başlanmış ve ülkemizde ise 2008 yılından bu yana uygulamaya koyulmuştur. Eğer Arsenik limit değeri 50 µg/lt olarak kalsaydı; Kırsalda 892 olan ve ilçe merkez mahalleleriyle birlikte toplam 1114 olan mahalle sayımızın arsenik saptanan 60 adet eski köy statüsündeki kırsal mahallesi 10 µg/lt’ nin (litrede binde 10 miligram) üzerindedir.
Ancak, halkın sağlığı ve çevre kirliliğine duyarlı bir kurum bilinciyle yukarıda belirtilen bilgiler ışığında acil olarak planlı bir şekilde konu detaylı olarak tetkik edilmiştir. Bunun sonucunda acilen Arsenik kirliliğinin giderilerek İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun hale getirilmesine yönelik olarak 7 adet mahallemizde “Balıkesir ili kırsal mahallerinde içme suyunda arsenik giderme sistemi yapım işi adı altında” 17.09.2014 Tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmış olup 2015 yılı Mayıs ayında tamamlanacaktır. Bu işin toplam tutarı 2 milyon TL’dir.

 Bu mahalleler ;
Altıeylül İlçesi; Bozen Mahallesi
Bigadiç İlçesi; Beğendikler, İlyaslar ve Salmanlı Mahalleleri,
Savaştepe İlçesi; Söğütçük ve Mecidiye Mahalleleri,
İvrindi İlçesi; Yağlılar Mahallesi’dir.
Bu mahalleler dışındaki toplam 53 mahallemiz ise,
Altıeylül İlçesinde ; Konakpınar, Çınarlıdere, Ertuğrul, Küpeler, Bereketli,
Karesi İlçesinde ; Davutlar, Ziyaretli,
Ayvalık İlçesinde ; Mutlu, Beşiktepe,
Balya İlçesinde ; Koyunyeri,
Bandırma İlçesinde ; Aksakal, Bereketli, Şirinçavuş,
Bigadiç İlçesinde ; İskele, Doğançam, Yolbaşı, Çamköy, Özgören, Emirler, Kayırlar, Esenli, Hamidiye, Bademli, Güvemçetmi,
Dursunbey İlçesinde : Hacıömerler, Turnacık, Saçayak,
Gömeç İlçesinde ; Ulubeyler, Kubaşlar,
Gönen İlçesinde ; Osmanpazarı, Gökçesu, Saraçlar, Bostancı, Çotak, Yeniakçaçınar, Alaattin,
Havran İlçesinde ; Tarlabaşı,
İvrindi İlçesinde ; Akçaören, Mallıca, Gökçeyazı, Kınık, Büyükfındık,
Kepsut İlçesinde ; Akçaköy, Sarıfakılar, Mahmudiye, Nusret, Beyköy,
Manyas İlçesinde ; Esen,
Savaştepe İlçesinde ; Kurudere, Karacalar,
Sındırgı İlçesinde ; Eşmedere,
Susurluk İlçesinde ; Sultançayır, Ömerköy,

BASKİ Genel Müdürlüğümüz Genel Kurul’unda, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip UĞUR’un konuşması sırasında kendisinin Kimya Mühendisi olması ve konunun hassasiyetinin idraki ile, sorunu paylaşmak ve Balıkesir’imizin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun, sağlıklı içmesuyu temininin sağlanması yönünde ilk adımı attığını beyan etmiş ve bu çalışmaların bütçe imkanları çerçevesinde devam etmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Söz konusu Genel Kurul konuşması, Büyükşehir Belediyemizin WEB sitesinden de yayınlanmış olmasına karşın; konunun çarpıtılarak farklı algılanması yönünde yapılan haberler ile konuşmanın amacı dışına çıkarıldığı görülmektedir.
BASKİ Genel Müdürlüğümüz olarak halkımızın sağlığıyla doğrudan ilgili içmesuyu ve kullanma suyu kalitelerini olumsuz etkileyecek faktörlerin bertaraf edilmesi yönünde çalışmalarımıza bütçemiz imkanları dahilinde devam edecektir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de halkımızı ilgilendiren tüm bilgiler; hızlı, zamanında ve şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”