Bandırma İlçesi, Kayacık Mahallesi, 2566 Ada (eski 1476 ada) 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Bandırma ilçesi, Kayacık Mahallesi, 2566 ada (eski 1476 ada) 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2019 tarihli ve 440 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.

Aşağıda sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 25.06.2019 ve 24.07.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 25.6.2019 09:11:36