Bandırma İlçesi Ömerköy Mahallesi 664, 1577, 1578, 1579 Ve 1646 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlave Nazım İmar Planı

İlimiz Bandırma İlçesi Ömerköy Mahallesi 664, 1577, 1578, 1579 Ve 1646 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlave Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.03.2018 tarihli ve 338 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 19.04.2018 ve 18.05.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 19.4.2018 10:31:44