Bandırma Yapı-Peyzaj-Kentsel Tasarım Parkı ve Yaşam Merkezi Projesi

ulasim

Bu yarışma ile Balıkesir Bandırma İlçesinde tematik bir rekreasyon alanı, kültür & yaşam merkezi projesi tasarlanacaktır. Projenin teması “kontrollü yapı ve çevre deneyimine” dayanmaktadır. Parkın kurgusu; yapı, peyzaj ve kentsel tasarım ölçü ve standartlarının, teorik yaklaşımların gerçek mekanda 1/1 ölçekte model ve simülasyon teknolojilerinin de yardımıyla deneyimlenmesi ve test edilmesi esasına göre şekillenecektir.

Mimarlık ve planlama meslek alanlarının yazılı-çizili, sanal veya teorik belgelere dayalı tasarım süreci, tasarımların gerçek mekanda yaratacağı etkileri imgelemeyi zorlaştırmaktadır. Söz konusu proje ile bu sürecin hızlanması için özellikle öğrenciler ve profesyoneller için deneysel bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu proje toplumun her kesimine hizmet edecek bir rekreasyon, kültür ve yaşam merkezi olarak planlanacaktır.

TASARIM PARKIMIZ İÇİN İHTİYAÇ PROGRAMINI BİRLİKTE BELİRLİYORUZ

Projenin tasarımı uluslararası çapta bir yarışma ile yoruma açılacak olup içinde yer alacak fonksiyon ve öğelerin tespitinde görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Bu kapsamda akademik bir kadro ile hazırlanan anket çalışmasını doldurarak görüş ve önerilerinizi bize iletmenizi beklemekteyiz.

ANKET LİNKİ

    
İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.