Bigadiç İlçesi, Abacı ve Çavuş Mahallesi, Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Bigadiç ilçesi, Abacı ve Çavuş Mahallesi, muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2019 tarihli ve 203 sayılı Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.03.2019 ve 10.04.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.3.2019 10:06:41