Bigadiç ilçesi Çavuş Mahallesi 87 Ada 231 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP Revizyonu ile 1/1000 Ölçekli UİP Revizyonu

Bigadiç ilçesi Çavuş Mahallesi 87 ada 231 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarihli ve 659 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 11.07.2018 ve 09.08.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulması, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 11.7.2018 11:08:33