Burhaniye İlçesi Bahçelievler Mahallesi Denetko-Orjan Bölgesine Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi Denetko-Orjan bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 29.08.2018 ve 27.09.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 29.8.2018 09:24:55