Burhaniye İlçesi, Geriş Mahallesi 419 Ada 305 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

Burhaniye İlçesi, Geriş Mahallesi 419 ada 305 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 351 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-5051,14) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 11.04.2017 ve 10.05.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.