Burhaniye İlçesi Kızıklı Mahallesi 2974 Parsele Ait (Yeni 110 Ada 70 Parsel) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.12.2016 tarih ve E.10914 sayılı yazısı doğrultusunda Burhaniye İlçesi Kızıklı Mahallesi 2974 parsele ait (yeni 110 ada 70 parsel) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına (NİP-25239) ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 304 sayılı kararı alınmıştır.

İlişikte sunulan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih ve 304 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2017 - 24.04.2017 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.