Damga Süresini Doldurmuş Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri

ulasim

Damga süresini doldurmuş Ölçü ve Ölçü Aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Süresi içinde müracaat etmeyerek damgası geçmiş  Ölçü  ve Ölçü Aleti kullanma fiilini işleyenlere İlimiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. Maddesinin ‘‘c’’ fıkrasında düzenlendiği şekilde her bir Ölçü ve Ölçü Aleti için olmak üzere yasal işlem başlatılarak suça konu ölçü aletinin kamuya mal edilmesine karar verilir. Ölçü ve Ölçü  aleti kullanıcılarının, kullandıkları Ölçü ve Ölçü  Aletlerinin cins ve özelliklerine göre ilgili birimlere 29 ŞUBAT 2016 günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.