Dumlupınar Mahallesi 2 Pafta 2 Ada 39 Parselin ve 2 Pafta 2 Ada 49 Parsel Üzerindeki Taşınmazlarla Birlikte Satış İhalesi

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 2 pafta 2 ada 39 parselin
ve 2 pafta 2 ada 49 parsel üzerindeki taşınmazlarla birlikte satış ihalesi 20 Mayıs 2015 
çarşamba günü Saat 14:00'da başlayıp 20 dakika arayla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
7.Kat Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü satışı yapılacaktır.