Edremit İlçesi Altınoluk Mah. 1654 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Edremit ilçesi Altınoluk Mah. 1654 ada 1 Parsele Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2019 tarihli ve 439 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 02.07.2019 ve 31.07.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 2.7.2019 09:21:53