Edremit İlçesi Altınoluk Mah. Kuyudere Mevkiinde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.02.2019 tarihli ve 233 sayılı Kararı ile; Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi, Kuyudere Mevkii, 1284 ada,1 parsel; 1305 ada, 4, 5 ve 6 parseller; 1285 ada, 11 parsel; 1283 ada, 1 parsel; 1282 ada, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 parseller ve 1400 ada, 2 parsele yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 18.03.2019 ve 16.04.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 18.3.2019 14:24:41