Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Şahin Deresi Kenarı 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı

İlimiz Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Şahin Deresi Kenarı 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.01.2018 tarihli ve 061 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 16.02.2018 ve 15.03.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.