Edremit İlçesi, Bostancı Mahallesi, 140 Ada, 16 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Edremit ilçesi, Bostancı Mahallesi, 140 ada, 16 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2019 tarihli ve 442 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Aşağıda sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 25.06.2019 ve 24.07.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 25.6.2019 09:55:43