Edremit İlçesi Camivasat Mah. 1716 Ada 2 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi 1716 Ada 2 Parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 29.08.2018 ve 27.09.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 29.8.2018 10:01:21