Edremit İlçesi Camivasat Mahallesi 266 Ada 1 Parsel ve Gaziilyas Mahallesi 235 Ada 10, 11, 12, 27 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Edremit İlçesi Camivasat Mahallesi 266 ada 1 parsel ve Gaziilyas Mahallesi 235 ada 10, 11, 12, 27 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 tarih ve 225 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP-13193,5) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.03.2017 ve 07.04.2017 tarihleri arasında bir ay süre ( 30 gün ) ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.