Edremit İlçesi Zeytinli Mah. Muhtelif Ada ve Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Revizyon + İlave NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP

Edremit ilçesi, Zeytinli Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ait 1/5000 Ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 Ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 25.02.2019 ve 26.03.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 25.2.2019 11:54:56