Ekim Ayı Kesinleşen Karar Özeti İlan Duyurusu

ulasim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarihinde saat 15:00’de ve 13.10.2015 tarihinde saat 15:00’de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2015 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı 1. ve 2. Birleşimlerinde alınan ve 14.10.2015 ve 20.10.2015 tarihlerinde kesinleşen Meclis Kararlarına ilişkin karar özetleri; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

Ahmet Edip UĞUR

Büyükşehir Belediye Başkanı