Erdek İlçesi Alaattin Mahallesi Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Erdek İlçesi Alaattin Mahallesi 810 Ada 1 Parselin Güneyinde Bulunan Park Alanına ve 180 Ada 19, 20, 31, 33 ve 36 Parsellerin Bir Kısmına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.01.2018 tarihli ve 068 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 16.02.2018 ve 15.03.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.