Erdek İlçesi Halitpaşa Mahallesi 10 Ada 110 Parsele (Eski 10 Ada 99 Parsel) Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Erdek ilçesi Halitpaşa Mahallesi 10 ada 110 parsele (eski 10 ada 99 parsel) ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.10.2018 ve 07.11.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 9.10.2018 10:11:13