Eylül Ayı Kesinleşen Karar Özeti İlan Duyurusu

ulasim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10.09.2015 tarihinde saat 15:00’de ve 17.09.2015 tarihinde saat 15:00’de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13.maddesi gereğince yapılan 2015 Yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısı 1. ve 2. Birleşimlerinde alınan ve 11.09.2015 ve 18.09.2015 tarihlerinde kesinleşen Meclis Kararlarına ilişkin karar özetleri; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.

Ahmet Edip UĞUR
Büyükşehir Belediye Başkanı


İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.