Gönen İlçesi Altay Mahallesi 1516 Ada 12, 13 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Gönen ilçesi Altay Mahallesi 1516 ada 12, 13 parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna ilgi Meclis Kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 08.04.2019 ve 07.05.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 8.4.2019 10:03:38