Gönen ilçesi Tırnova Mahallesi 1539 Ada 20 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

İlimiz Gönen İlçesi Tırnova Mahallesi 1539 Ada 20 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2017 tarihli ve 1293 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 19.12.2017 ve 18.01.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.