Hafriyat Yönetim Sistemi Hakkinda Bilgilendirme

Yönetmeliğin 24. Maddesinde “Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi almakla yükümlüdürler. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenecek bilgi ve belgeler ilgili belediye tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye istinaden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulu’nun 22.01.2016 tarih ve 006 sayılı kararı ile hafriyat taşıyan araçlara, belediyemizin yazılım sistemi ile uyumlu Araç Takip cihazlarının takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir.


İlgili dokümanı indirmek için tıklayınız.