Havran İlçesi Kalabak Mahallesi 218 Ada 412 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Havran ilçesi Kalabak Mahallesi 218 ada 412 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 22.11.2018 ve 21.12.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 22.11.2018 09:14:14