Havran İlçesi, Köylüce Mahallesi, 106 Ada, 18 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Havran ilçesi, Köylüce Mahallesi, 106 ada, 18 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin uygun olduğuna Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2019 tarihli ve 598 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 31.07.2019 ve 29.08.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 31.7.2019 08:51:59