İvrindi İlçesi Akçal Mahallesi 106 Ada 104 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP Teklifi

İvrindi İlçesi Akçal Mahallesi 106 ada 104 parsele ait 1/5000 ölçekli NİP Teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.03.2017 tarih ve 375 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-25559) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 14.04.2017 ve 15.05.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na yapılabilecektir.