Karesi İlçesi, Atatürk Mahallesi 6395 Ada 2-3-4 Parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karesi İlçesi, Atatürk Mahallesi 6395 Ada 2-3-4 Parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.01.2018 tarihli ve 074 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 16.02.2018 ve 15.03.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.