Karesi İlçesi Atatürk Mahallesi Muhtelif Parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karesi İlçesi Atatürk Mahallesi 4324 Ada 30 Parsel ve 4325 Ada 8-9-10-11 Parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.03.2018 tarihli ve 310 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 09.04.2018 ve 08.05.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.