Karesi İlçesi, Hisariçi Mahallesi, 8331 Ada, 4 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Karesi ilçesi, Hisariçi Mahallesi, 8331 ada, 4 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 21.11.2018 ve 20.12.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 21.11.2018 16:26:41